Ürün
Kültür > Hadislerde Mekkilik ve Medenilik
Hadislerde Mekkilik ve Medenilik
Yazar: Adil Yavuz
ISBN: 9789944446129
Fiyat: 9,80 TL
Ebat: 13.5 x 21.5
Sayfa Sayısı: 229
Basım Yılı: 2007

Ürün Hakkında:

Ana hatlarını Kur'an ve Sünnet'in belirlediği İslam'ın anlaşılmasında bu kaynaklara müracaat kaçınılmaz bir zorunluluk arz etmektedir. Hz. Muhammed s.a.v. vasıtasıyla insanlığıa tebliğ edilip açıklanan dinin kavranabilmesi için ayetlerin hangi zaman ve zeminde, hangi ortamda vahyedildiklerinin, hadislerin hangi şartlar altıda dile getirildiklerinin tespiti büyük bir önem taşımaktadır. Asr-ı Saadet'in Mekke ve Medine döneminde nazil olan Kur'an ayet ve sureleri önemli ölçüde tespit edilmiş ve onların yorumlanmasında bunlar dikkate alınmıştır. Ancak İslam'ın ikinci kaynağı olan sünnet ve hadisler için böyle bir tespit yapılmamıştır. Bunun ortaya konulmaması sebebiyle, onların anlaşılıp yorumlanmasında bu önemli ayrıntı yeterince dikkate alınmamıştır. Bu çalışma rivayet ilimlerinin kendisine yardımcı olabilecek verilerinden de istifade etmek suretiyle hadislerin mekkilik ve medeniliğinin belirlenmesi için bir ana çerçeve oluşturmayı ve bunun tespitini sağlayabilecek karineleri ortaya koymayı hedeflemektedir.

Tasarım ve Yazılım: Ebabil Yayınları